Universitat Jaume I - UJI - Castelló

La tenda UJI
Distribució de publicacions i productes
Inici > Publicacions

Treballs d'Informàtica i Tecnologia

Més llibres de la col·lecció: e-Treballs d'informàtica i tecnologia

Llista amb dades d'autoria
  Antropometría aplicada al diseño de producto

Després d'un primer capítol introductori sobre fonaments bàsics de l'antropometria i la seua importància en el disseny de productes, el capítol d...
| PVP: 10,00€ | PDF: 5,00€
Més informació
Applied topology: recent progress for computer science, fuzzy mathematics and economics

En les últimes dècades, la Topologia s'ha revelat com una poderosa eina per a escometre diferents problemes relacionats amb un ampli espectre de ...
| PVP: 12,00€ | PDF: 6,00€
Més informació
 


  Aprende Microsoft Access

No existeix cap altre llibre sobre Access que, amb 170 pàgines i un preu enormement assequible, permeta el lector introduir-se gradualment en el ...
PVP: 9,00€
Més informació
Aprende SQL

El llenguatge SQL s'utilitza en la majoria dels sistemes actuals de gestió de base de dades. Per a introduir el lector, de manera pràctica, en l'...
| PVP: 14,00€ | PDF: 7,00€
Més informació
 


  CEIG 2000. X Congreso español de informática gráfica. Castellón, 28, 29 y 30 de junio de 2000

Recull la major part dels aspectes de la informàtica gràfica, com ara la visualització realista o les tècniques d'interacció, els models multirre...
PVP: 18,03€
Més informació
Concurrencia y sistemas distribuidos

En sentit ampli, el contingut del llibre tracta aspectes relacionats amb els sistemes concurrents i distribuïts d'investigadors o línies de treba...
PVP: 20,00€
Més informació
 


  Desarrollos en serie de los productos de algunas funciones especiales

La Col·lecció Treballs d'Informàtica i Tecnologia de la Universitat Jaume I incorpora aquest manual en què es desenvolupa un procediment, alterna...
| PVP: 10,00€ | PDF: 5,00€
Més informació
Dibujo Industrial

Altres formats:   
PVP: 50,00€
Més informació

 


  Gestión ambiental en la empresa

La gestió ambiental en les empreses cobra cada vegada més importància degut a una legislació més restrictiva en matèria de medi ambient i a una m...
| PVP: 12,00€ | PDF: 6,00€
Més informació
Integración de funciones con parte entera

Un panorama sobre l'estudi i les aplicacions de les funcions escalonades que pot ser utilitzat com a llibre de text, i de consulta, però també re...
| PVP: 18,00€ | PDF: 9,00€
Més informació
 


  La construcción de los logaritmos

El logaritme neix com a resposta a la impossibilitat de calcular una potència amb un exponent decimal, de manera que les solucions a aquests càlc...
| PVP: 6,00€ | PDF: 3,00€
Més informació
Mantenimiento mecánico de máquinas

El text està orientat cap a la pràctica, que presenta descripcions esquemàtiques i concretes dels procediments i aporta gran quantitat de figures...
| PVP: 20,00€ | PDF: 10,00€
Més informació
 


  Manual de control estadístico de calidad: teoría y aplicaciones

Actualment es defineix la qualitat com a satisfacció total de totes les parts del teixit de la societat. Les empreses s'ha sumat a les polítiques...
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació
Manual de seguridad e higiene industrial para la formación en ingeniería.

Text bàsic per a matèries relacionades amb la seguretat i higiene industrial en els estudis de Grau i postgrau de la branca industrial. Els resul...
PDF: 6,00€
Més informació
 


  Marine automation

Targeta USB amb les ponències (Vídeo+PDF). El disseny de solucions robòtiques submarines avançades requereix el treball integrat de científics ...
PVP: 35,00€
Més informació
Mobile Manipulators: terrestrial, marine and aerial domains

Els grups d'investigació en robòtica de la Universitat Jaume I organitza escoles d'estiu en diferents contextos des de 2001. En aquesta ocasió, s...
PVP: 35,00€
Més informació
 


  New advances in space-time random field modelling

Fins ara els recursos teòrics de l'estadística espacial eren insuficients per a donar solucions genèriques al conjunt de problemes que s'hi resol...
PVP: 15,00€
Més informació
Nuevos retos en materiales poliméricos

Dividida en cinc blocs on es distribueixen les 70 contribucions presentades en el IV Congreso Nacional de Jóvenes Investigadores en Polímeros, aq...
PVP: 12,00€
Més informació
 


  Problemas de geometría constructiva

La forma de classificar els més de 100 exercicis resolts i comentats ¿il·lustrats amb gran quantitat de figures¿, fa d'aquesta obra una guia pràc...
PVP: 14,00€
Més informació
Problemas resueltos de centros de gravedad y momentos de inercia

La solució dels problemes és extremadament detallada, amb gran nombre de passos i dibuixos, de forma que el lector podrà treballar de forma autòn...
| PVP: 7,00€ | PDF: 3,50€
Més informació
 


  Problemas resueltos de circuitos magnéticos y transformadores

Els problemes recopilats, de gran interès, ordenats per ordre creixent de dificultat, es presenten juntament amb les solucions respectives. La re...
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació
Problemas resueltos de máquinas eléctricas rotativas

Tal com ja ho van fer els autors en el llibre Problemas resueltos de circuitos magnéticos y transformadores, els problemes recopilats, són ordena...
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació
 


  Problemas resueltos de sistemas mecánicos para diseño industrial

La formació tècnica en l'àmbit dels sistemes mecànics de l'estudiantat del grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament del Produc...
| PVP: 11,00€ | PDF: 5,50€
Més informació
Problemas resueltos de teoría de sistemas

L'obra conté una col·lecció de problemes resolts de Teoria de Sistemes, que és una assignatura troncal del segon curs d'Enginyeria Industrial, el...
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació
 


  Problemas resueltos sobre el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes

La integració ha mostrat ser una eina imprescindible per a la resolució de problemes de molt diversa índole als quals és necessari fer front en e...
| PVP: 34,00€ | PDF: 10,00€
Més informació
Problemes d'electrònica analògica

Estructurada en cinc blocs diferents (díodes, transistors, dispositius electrònics de potència, amplificadors operacionals, fonts d'alimentació l...
| PVP: 12,00€ | PDF: 6,00€
Més informació
 


  Problemes d'electrònica digital

Formada per quatre blocs temàtics -dispositius digitals, circuits combinatoris, circuits seqüencials, i programació dels microcontroladors-, aque...
PVP: 10,00€
Més informació
Problemes per a un curs introductori als circuits digitals

L'obra es compon d'una col·lecció de problemes resolts de circuits digitals, tant combinacionals com seqüencials, i de representació de la inform...
PVP: 11,00€
Més informació
 


  Resistencia de materiales

Una magnífica guia, dividida en dues parts clarament diferenciades: introducció als conceptes de tensió i deformació, i el tractament de cadascun...
| PVP: 15,00€ | PDF: 7,50€
Més informació
Spatial point process molling and its applications

Aquest llibre de proceedings s'edita per a posar-lo a disposició dels assistents a la International Conference on Spatial Point Process Modelling...
PVP: 15,00€
Més informació
 


  VIII Encuentros de Geometría Computacional

Les investigacions més actuals s'inclouen en aquestes puntualíssimes actes de l'Encontre, organitzat pel Grup de Visió per Ordinador del Departam...
PVP: 21,00€
Més informació
2ª conferencia AGILE-SPAIN CAS2011

La conferència CAS2011, els resultats de la qual es recullen al llibre, va reunir a la Universitat Jaume I a més de 200 professionals relacionats...
| PVP: 7,00€ | PDF: 3,50€
Més informació
 


Informació proporcionada per:

Servei de Comunicació i Publicacions

Edifici de Rectorat i Serveis Centrals
Campus del Riu Sec
Tel.: +34 964728819 - Fax: +34 964728832
Adreça electrònica: publicacions@uji.es
UJI
Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec, 12071
Castelló de la Plana
Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Data última modificació: 11/12/2015 | Informació i consultes: bústia de suggeriments | Política general de protecció de dades
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16