Universitat Jaume I - UJI - Castelló

UJI store
Distribution of publications and products
Home > Publications

e-Educació

Back to collection: Educació

List of title pages
ISBN Títol Autoria Preu
978-84-8021-526-8 Estrategies d'atenció a la diversitat a l'educació secundària obligatòria Moliner García, María Odet
Moliner García, María Odet
Sales Ciges, María Auxiliadora
12,00€
978-84-8021-580-0 Panoramas, preocupaciones y perspectivas en la enseñanza inicial de la lengua escrita Ríos García, Isabel Maria
Ríos García, Isabel Maria
12,00€
978-84-8021-738-5 La construcción de la escuela intercultural inclusiva desde procesos de investigación-acción Moliner García, María Odet
Sales Ciges, María Auxiliadora
Traver Martí, Juan Andrés
12,00€
978-84-8021-798-9 Herramientas de orientación y tutoría para los programas de orientación de cualificación profesional inicial (PCPI) Aymerich Navarro, Mª Milagro
12,00€

Informació proporcionada per:

Servei de Comunicació i Publicacions

Edifici de Rectorat i Serveis Centrals
Campus del Riu Sec
Tel.: +34 964728819 - Fax: +34 964728832
Adreça electrònica: publicacions@uji.es
UJI
Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec, 12071
Castelló de la Plana
This website uses own and third party cookies to provide a better experience and service. By continuing navigation we understand that you accept our cookies policy. Cookies policy.
Last updated: 11/12/2015 | Information and queries: suggestion box | General policy Data Protection
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16