Universitat Jaume I - UJI - Castelló

UJI store
Distribution of publications and products
Home > Publications > Cátedra Facsa de Innovaci

Purchase Purchase

   Collection: Cátedra Facsa de Innovación en el Ciclo Integral del Agua  Serial Number: 1
   ISBN: 978-84-16546-30-5
Title: Procesos de oxidación avanzada en el ciclo integral del agua.
 
Authorship: Chiva Vicent, Sergio (ed.lit)
 Berlanga Clavijo, Jose Guillermo (ed.lit)
 Martínez Cuenca, Raúl (ed.lit)
 Climent Agustina, Javier (ed.lit)
 Climent Agustina, Javier
 Galindo Honrubia, Francisco
Other
Pages: 177
Size: A4
Edition: 1 (2017)
Price: 26,00 €
Language: Castellà
Binding: Impressió sota demanda
Support: Paper

Other formats:    (free down load)


Il·lustracions en color


 Other:
 Amat Payá, Ana M.
 Brillas, Enric
 Duque, Rodrigo
 García Castillo, F. Javier
 Malato, Sixto
 Sans Mazón, Carmen

Informació proporcionada per:

Servei de Comunicació i Publicacions

Edifici de Rectorat i Serveis Centrals
Campus del Riu Sec
Tel.: +34 964728819 - Fax: +34 964728832
Adreça electrònica: publicacions@uji.es
UJI
Universitat Jaume I
Campus del Riu Sec, 12071
Castelló de la Plana
This website uses own and third party cookies to provide a better experience and service. By continuing navigation we understand that you accept our cookies policy. Cookies policy.
Last updated: 11/12/2015 | Information and queries: suggestion box | General policy Data Protection
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16